Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


mature (มัทยูร-) adj. vt. vi.
1. แก่
2. ได้ที่, เก็บไว้ให้ได้ที่, บ่ม, ทำให้สุก, สุก
3. เป็นผู้ใหญ่, ครบอายุ, ถึงกำหนด
4. (ตรึกตรอง) โดยรอบคอบ

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Mคำศัพท์แนะนำหมวด M

กลับขึ้นด้านบน