Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


match (แม็ช) n. vt. vi.
1. คู่ปรับ, ไม้ขีดไฟก้านหนึ่ง, เท่าเทียม, คู่ควร, ผู้ที่พอจะต่อโต้, ผู้ที่เท่าเทียม
2. เข้าคู่กัน, เอาเข้าสู้, เปรียบคู่
3. ชุด
4. เข้าชุด
5. ยกให้แต่งงาน, การสมรส
6. การแข่งขันกีฬาที่ติดต่อกันครั้งหนึ่ง จะเป็นกี่เกมกี่เซทก็สุดแต่จะตกลงกัน

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Mคำศัพท์แนะนำหมวด M

กลับขึ้นด้านบน