Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


martyrize (มา-เทอะไรส) vt.
1. ทำให้เป็นบุคคลผู้เคารพและบูชาของประชาชน

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Mคำศัพท์แนะนำหมวด M

กลับขึ้นด้านบน