Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


mark (มาค) n.
1. เงินตราเยอรมัน, เป้า, กลางใจดำ, ที่หมาย, วัตถุประสงค์
2. จุด, แต้ม, แกงได, หมาย, เป็นเครื่องหมาย, เครื่องหมาย
3. คะแนน
4. มลทิน, แผลเป็น, รอย, ทำให้มีลาย, ทำเป็นรอย, ทำเครื่องหมาย
5. ลาย, ขีด
6. กะ, กำหนด, วาง
7. เป็นลักษณะสำคัญ, ส่อให้เห็น, ทำให้ปรากฎชัด
8. ดู, มุ่ง, เพ่งเล็ง, สังเกต, จดจำ, แสดง, แสดงราคา
9. ระดับ, เกณฑ์

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Mคำศัพท์แนะนำหมวด M

กลับขึ้นด้านบน