Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


mare nostrum (เม-รี นอซ-ทรัม) n.
1. ทะเลของเรา คือทะเลเมดิเตอร์เรเนียน ซึ่งอิตาลีถือว่าเป็นเจ้าของ

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Mคำศัพท์แนะนำหมวด M

กลับขึ้นด้านบน