Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


maraschino (แมรัซคี-โน) n.
1. เหล้าอิตาลี ทำจากลูกเชอร์รีดำใช้จิบหลังอาหาร

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Mคำศัพท์แนะนำหมวด M

กลับขึ้นด้านบน