Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


manufacture (แมนิวแฟค-เชอะ) n. vt.
1. หัตถกรรม เครื่องหัตถกรรม
2. ทำ, การทำ, ประดิษฐ์

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Mคำศัพท์แนะนำหมวด M

กลับขึ้นด้านบน