Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


malnutrition (แมลนิวทรีฌ-อัน) n.
1. การเลี้ยงร่างกายไม่ดีหรือขาดอาหาร, คำเช่นนี้มักลงเสียงหนักเช่นคำเดิม, การขาดอาหาร, การให้อาหารไม่พอ

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Mคำศัพท์แนะนำหมวด M

กลับขึ้นด้านบน