Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


malfeasance (แม็ลฟี-แส็นซ) n.
1. ความประพฤติไม่สมควรของราชการ, การผิดวินัย

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Mคำศัพท์แนะนำหมวด M

กลับขึ้นด้านบน