Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


makeup
1. วิธีแปลงหน้า, การปลอมตัว
2. แต่งหน้า, ผัดหน้าทาปาก
3. การเข้าหน้าในการพิมพ์
4. ทำขึ้น, กุขึ้น
5. ชดใช้

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Mคำศัพท์แนะนำหมวด M

กลับขึ้นด้านบน