Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


makeshift
1. การเบี่ยงบ่าย, การชั่วคราว, การขอไปที, สุกเอาเผากิน, เบี่ยงบ่าย, ปะติดปะต่อ, จับโน่นผสมนี่, หาทางอื่น

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Mคำศัพท์แนะนำหมวด M

กลับขึ้นด้านบน