Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


maker (เมค-เออะ) n.
1. ผู้ทำ, ห้างผู้ทำ
2. ผู้สร้าง คือพระผู้เป็นเจ้า

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Mคำศัพท์แนะนำหมวด M

กลับขึ้นด้านบน