Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


make (เมค) n. vt. vi.
1. ยี่ห้อ, หนีไป, นำพา, ประจบ, ประนีประนอม, คืนดี, ชดเชย
2. ทำ, ทำให้
3. นำมาซึ่ง, ก่อ
4. ตั้ง, สร้าง
5. รวมกันขึ้นเป็น, ประกอบขึ้นเป็น
6. ได้, บรรลุ, ถึง
7. สมมุติ, แต่ง, ปรุง
8. เข้าใจ, มีเหตุผล
9. ประมาณ, นึก
10. แลเห็น, อ่านออก, อ่าน

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Mคำศัพท์แนะนำหมวด M

กลับขึ้นด้านบน