Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


make both ends meet
1. ชักข้างหน้าให้ถึงข้างหลัง, ประหยัดรายจ่ายให้พอดีกับรายได้

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Mคำศัพท์แนะนำหมวด M

กลับขึ้นด้านบน