Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


major (เม-เจอะ) n.
1. พันตรี, ส่วนใหญ่, ใหญ่, เขื่อง, คนส่วนใหญ่, จำนวนมากกว่าครึ่ง
2. คะแนนเหนือ
3. หมู่มาก
4. คนพี่
5. นิติภาวะ, คนมีอายุบรรลุนิติภาวะ
6. เรียนหรือสอบไล่ (ในวิชาหนึ่งใด) ดีเป็นพิเศษ

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Mคำศัพท์แนะนำหมวด M

กลับขึ้นด้านบน