Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


majestic (มะเจซ-ทิค) adj.
1. สง่าผ่าเผย, ตระหง่าน
2. อำนาจ, ความศักดิ์สิทธิ์
3. พระราชา, ในหลวง

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Mคำศัพท์แนะนำหมวด M

กลับขึ้นด้านบน