Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


magnanimity (แม็กนะนีม-อิทิ) n.
1. ใจใหญ่, ใจกว้าง, ไม่เห็นแก่ตัว, ไม่สุงสิง, ไม่พยาบาทมาดร้าย

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Mคำศัพท์แนะนำหมวด M

กลับขึ้นด้านบน