Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


magical (แมจ-อิแค็ล) adj.
1. เวทมนตร์คาถา, ของวิเศษ, วิเศษ, อำนาจวิเศษ, อาถรรพณ์
2. งดงามจนทำให้หลงใหล
3. น่าอัศจรรย์

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Mคำศัพท์แนะนำหมวด M

กลับขึ้นด้านบน