Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


magazine (แมก-อะสีน) n.
1. โรงเก็บกระสุนดินดำ, ห้องเก็บดินระเบิด
2. รังกระสุน, กล่องบรรจุกระสุนในปืนอัตโนมัติ
3. ห้องหรือกล่องหรือหีบสำหรับเก็บสิ่งใดๆ ที่สะสมไว้
4. หนังสือวารสารเกี่ยวกับสารคดีและบันเทิงคดี

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Mคำศัพท์แนะนำหมวด M

กลับขึ้นด้านบน