Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


made (เมด) adj. pt. pp.
1. ประจบ, ชดเชย, ยี่ห้อ, หนีไป, นำพา, คืนดี, ประนีประนอม
2. ดู make ทำ, ทำแล้ว, ตั้งตัวได้, ทำให้, ทำ
3. นำมาซึ่ง, ก่อ
4. ตั้ง, สร้าง
5. ประกอบขึ้นเป็น, รวมกันขึ้นเป็น
6. ถึง, ได้, บรรลุ
7. สมมุติ, แต่ง, ปรุง
8. เข้าใจ, มีเหตุผล
9. ประมาณ, นึก
10. แลเห็น, อ่าน, อ่านออก

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Mคำศัพท์แนะนำหมวด M

กลับขึ้นด้านบน