Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


macadamize (แมะแคด-แอะไมส) vt.
1. ดาด (ถนน) ด้วยหิน, ลงหินแล้วสาดน้ำมันดินเพื่อให้เกาะกัน

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Mคำศัพท์แนะนำหมวด M

กลับขึ้นด้านบน