Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


macadam (แมะแคด-แอ็ม) n. adj.
1. (ถนน) โรยด้วยหินเป็นชั้น ๆ ตามแบบนายช่างชาวสกอตผู้หนึ่งชื่อ MacAdam (แมะแคด-แอ็ม) (๑๗๕๖-๑๘๓๖)

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Mคำศัพท์แนะนำหมวด M

กลับขึ้นด้านบน