Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


lubricant (ลยู-บริแค็นท) n.
1. น้ำมันหยอดเครื่อง, วัตถุสำหรับหล่อลื่น เช่น น้ำมันตะกั่วดำ น้ำ

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Lคำศัพท์แนะนำหมวด L

กลับขึ้นด้านบน