Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


lords spiritual
1. สมณศักดิ์ชั้นสูงเป็นสมาชิกของสภาขุนนางตรงกันข้ามกับ lords temporal ซึ่งเป็นขุนนางฝ่ายบ้านเมือง

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Lคำศัพท์แนะนำหมวด L

กลับขึ้นด้านบน