Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


loop (ลูพ) n. adj.
1. วง, ห่วง
2. ขมวด, ขมวดหัวอักษร
3. ทางรถรางรถไฟ ที่ทำเป็นวง เช่น ทางเลี้ยวสำหรับกลับรถ
4. รถรางสายรอบเมือง = loop line
5. เดินหรือวิ่งเป็นวง, เวียน
6. ผูกเป็นห่วง, ทำห่วง, ผูกไว้ด้วยห่วง

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Lคำศัพท์แนะนำหมวด L

กลับขึ้นด้านบน