Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


look (ลุค) n. vt. vi.
1. ดู, มอง, เห็น, ดูคล้าย, ดูรูปร่าง
2. มีท่าทาง, ปรากฏแก่ตา
3. แสดงอาการ, แสดงท่า
4. มีหน้าตา, รูปร่างหน้าตา, ท่าทาง, ลักษณะ
5. ระวัง
6. หันหน้า, เผชิญ

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Lคำศัพท์แนะนำหมวด L

กลับขึ้นด้านบน