Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


long (ล็อง) n. adj. vi. adv.
1. ไกล, ใคร่, ปรารถนา, อยาก, ส่วนยาว, ยาวขึ้น, ยาว, ยืด, ต่อให้ยาว
2. ช้า, มีระยะนาน, นาน, ระยะ
3. ความยั่งยืน, ทำให้นาน, ต่อ(อายุ)
4. ตลอด, ชั่ว
5. ช่วงลำตัวม้า หรือเรือแข่ง

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Lคำศัพท์แนะนำหมวด L

กลับขึ้นด้านบน