Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


lonesome (โลน-ซัม) adj.
1. เปล่าเปลี่ยว, หงอยเหงา, ปราศจากผู้คน, อ้างว้าง, วังเวง

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Lคำศัพท์แนะนำหมวด L

กลับขึ้นด้านบน