Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


loft (ล็อฟท) n.
1. ห้องเพดาน, ห้องชั้นบนของโรงรถ, เล่าเต๊ง
2. รังนกพิราบ
3. ระเบียงสูง ใกล้เพดานโบสถ์หรือห้องโถง

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Lคำศัพท์แนะนำหมวด L

กลับขึ้นด้านบน