Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


lodge (ล็อจ) n. vt. vi.
1. บ้านเล็ก ๆ, เรือนเล็กข้างประตูรั้วสำหรับคนเฝ้าประตูอยู่
2. สถานที่ประชุม, หอ, บ้านอาจารย์ใหญ่, เคหสถาน
3. พักอาศัย อยู่, รับรอง, ให้อยู่
4. ฝัง, ฝาก, มอบ, ยื่น, เสนอ

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Lคำศัพท์แนะนำหมวด L

กลับขึ้นด้านบน