Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


lock (ล็อค) n.
1. ปอยผมหรือขนสัตว์ยาวๆ, ปอย, ผม, นกปืน
2. ช่วงระหว่างประตูน้ำ
3. ห้องอากาศ
4. โรงพยาบาลกามโรค = lock hospital
5. เครื่องขัดล้อรถ, เครื่องกัน, เครื่องจำกัด
6. ปิดประตูไม่ให้เข้า, ใส่กุญแจ, กุญแจที่ติดกับประตูหรือโต๊ะ
7. เก็บไว้, ทำให้ติดอยู่
8. (สปริง) ลั่น, ติด, เกี่ยว, ขัน, อัด

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Lคำศัพท์แนะนำหมวด L

กลับขึ้นด้านบน