Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


load (โลด) n. vt. vi.
1. เครื่องบรรทุก, น้ำหนักบรรทุก, บรรทุก, บรรทุกของ, ขน (สินค้า) ใส่เรือ
2. น้ำหนักถ่วง, ภาระ
3. บรรจุ (ฟิล์มในกล้องถ่ายรูป), ประจุ
4. ยัด
5. ถ่วง ตะกั่ว
6. เติมแป้งเพื่อเพิ่มน้ำหนัก (ผ้า), ทำให้หนา
7. ทุ่มเท
8. หอบ, มากมายก่ายกอง

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Lคำศัพท์แนะนำหมวด L

กลับขึ้นด้านบน