Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


livery company
1. สหกรณ์การค้าในอังกฤษสมัยก่อนผู้ที่เป็นสมาชิกเรียกว่า liveryman มีเครื่องแบบพิเศษ

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Lคำศัพท์แนะนำหมวด L

กลับขึ้นด้านบน