Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


lithography (ลิธอก-ระฟิ) n.
1. การพิมพ์หิน, หรือแปลว่าวิทยาที่เกี่ยวกับการจำแนกแยกแยะออกเป็นชนิดๆ อันเป็นส่วนหนึ่งของศาสตร์จำพวก -logy, เช่น, การพิมพ์หิน

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Lคำศัพท์แนะนำหมวด L

กลับขึ้นด้านบน