Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


lithographic (ลิโธะกแรฟ-อิค) adj.
1. เกี่ยวกับการพิมพ์หิน, ใช้ในการพิมพ์หิน

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Lคำศัพท์แนะนำหมวด L

กลับขึ้นด้านบน