Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


liquidate (ลีค-วิเดท) vt.
1. ชำระสะสาง (หนี้สิน), ชำระบัญชี, เซ้ง

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Lคำศัพท์แนะนำหมวด L

กลับขึ้นด้านบน