Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


limelight
1. ไฟก๊าซชนิดใช้ก๊าซฉีดปูนก้อนกลมในสมัยก่อน, ไฟสำหรับฉายตัวละครแต่ก่อนสายตาของประชาชน

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Lคำศัพท์แนะนำหมวด L

กลับขึ้นด้านบน