Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


lime (ไลม) n.
1. ปูนขาว, หินปูน, มะนาวควาย, ต้นไม้ชนิดหนึ่ง ดอกเหลืองใช้เป็นไม้ประดับ
2. ตัง

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Lคำศัพท์แนะนำหมวด L

กลับขึ้นด้านบน