Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


lightning (ไลท-นิง) n. pt. pp.
1. ฟ้าแลบ
2. (เร็วราวกับ) สายฟ้า
3. (การหยุดงาน) โดยฉับพลัน

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Lคำศัพท์แนะนำหมวด L

กลับขึ้นด้านบน