Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


liberality (ลิเบอะแรล-อิทิ) n.
1. โอบอ้อมอารี, กว้างขวาง, ไม่ตระหนี่เหนียวแน่น, ฐานกรุณา, ไม่เสียดาย
2. ไม่ติเล็กติน้อย, (ความเห็น) กว้าง
3. ชอบลัทธิประชาธิปไตย, อยากเลิกล้มความไม่เสมอภาค, ไม่ขัดข้องต่อการเปลี่ยนแปลง, เสรีนิยม
4. (ทำสิ่งใดๆ) มาก, ไม่อั้น

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Lคำศัพท์แนะนำหมวด L

กลับขึ้นด้านบน