Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


level (เลฟ-เอ็ล) n. adj. vt. vi.
1. เครื่องวัดระดับ, บินเข้าสู่ระดับ, ตรง, สม่ำเสมอ, ไม่เอียง, ได้ระดับ, ระดับ
2. พื้นราบ, ราบ
3. ฐานะ, ชั้น
4. เสมอ, คู่คี่
5. ปราบ (ที่) ให้เสมอ, ปรับให้เข้าระดับเดียวกัน
6. เรียบๆ, (อารมณ์) สม่ำเสมอ
7. เล็ง (ปืน), เพ่งเล็ง
8. ตรงไปตรงมา

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Lคำศัพท์แนะนำหมวด L

กลับขึ้นด้านบน