Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


lent (เล็นท) n. pt. pp.
1. ให้ยืม, ให้, ดู lend ให้ยืม, ฤดูถือบวชในศาสนาคริสต์เพื่อระลึกถึงพระเยซูเวลาเดินป่า มีระยะ ๔๐ วัน ในปีหนึ่ง, ฤดูเข้าพรรษา, ฤดูกินเจ

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Lคำศัพท์แนะนำหมวด L

กลับขึ้นด้านบน