Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


lengthen (เลง-เธ็น) vt. vi.
1. ดู long ยาว, ไกล, ยาว, ยืด, ต่อให้ยาว, ยาวขึ้น, ส่วนยาว
2. ช้า, มีระยะนาน, นาน, ระยะ
3. ความยั่งยืน, ทำให้นาน, ต่อ(อายุ)
4. ตลอด, ชั่ว
5. ช่วงลำตัวม้า หรือเรือแข่ง

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Lคำศัพท์แนะนำหมวด L

กลับขึ้นด้านบน