Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


leader (ลีด-เออะ) n.
1. ผู้นำ, หัวหน้า
2. ม้านำของรถที่เทียมม้าหลายตัว
3. สุนัขตัวนำของล้อเลื่อน
4. ทนายผู้เป็นหัวหน้าของคดี
5. ยอดต้นไม้
6. เอ็น
7. ทางแร่ซึ่งนำไปสู่ขุมแร่
8. จุดหรือขีดในตารางระหว่างรายการกับตัวเลขใส่เพื่อไม่ให้ผู้อ่านพลาดบรรทัด
9. บทนำของหนังสือพิมพ์ = leading article

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Lคำศัพท์แนะนำหมวด L

กลับขึ้นด้านบน