Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


lead poisoning
1. โรคชนิดหนึ่งมีอาการเหงือกคันเกิดกับผู้ที่ทำงานเกี่ยวกับตะกั่ว

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Lคำศัพท์แนะนำหมวด L

กลับขึ้นด้านบน