Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


lazily (เล-สิลิ) adv.
1. เกียจคร้าน, อย่างขี้เกียจ, เฉื่อยชา, นอนขี้เกียจ, ใช้เวลาไม่เป็นประโยชน์

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Lคำศัพท์แนะนำหมวด L

กลับขึ้นด้านบน