Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


lay (เล) n. adj. pt.
1. ระงับ (ฝุ่น), ออก (ไข่), เป็นหนี้บุญคุณ), ทำเอาราบ, ทำให้ (เจิ่งไปด้วยน้ำ, จอด (เรือ) ไว้เฉยๆ, สะสม, เก็บ, สะกด (ปิศาจ)
2. นอน, กลอนสั้นๆ, เพลง The Lay of the Last Minstrel โคลงเรื่องหนึ่งของ Scott, ไม่ใช่พระ, เป็นฆราวาส, เช่น, (รูปหุ่น) ที่ต่อกันเป็นข้อ, ดู lie นอน, วาง, พาด
3. จัด (โต๊ะ), คลี่, หมอบ, เอกเขนก, พิง, ปู
4. วาง, อยู่, ถูกทิ้งไว้, ค้างอยู่, ตั้งอยู่, จอดอยู่, วางฟืน (ในเตาไฟ)
5. ทา (สี), ลาด, อยู่ในสิทธิ, คาด
6. กระจาย, นำออกแฉ, เสนอ, (คำฟ้อง) ฟังขึ้น, นำไปแจ้ง, ตีแผ่
7. กำหนด, ตกอยู่, ตกเป็นหน้าที่, ลงราก, วางโครง(เรือ), ตั้ง
8. ลงทุน, วางเงิน, พนัน, ท้าพนัน
9. กะ, วัด (ถนน)
10. ทำให้ล้มหมอนนอนเสื่อ, ทำเอานอนแผ่, ทีท่า, ท่าทาง, ทางหนีทีไล่, ภูมิประเทศ

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Lคำศัพท์แนะนำหมวด L

กลับขึ้นด้านบน