Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


law of diminishing returns
1. กฎของเศรษฐศาสตร์ที่ว่า ถ้าเราใช้ความพยายามมากเกินขีดไป ผลที่ได้รับจะไม่เพิ่มขึ้นตามส่วนของความพยายาม

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Lคำศัพท์แนะนำหมวด L

กลับขึ้นด้านบน