Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


latitude (แลท-อิทยูด) n.
1. เส้นขวางของโลก ขนานกับเส้นศูนย์สูตร, เส้นรู้ง, ตำแหน่งของเมืองหรือเรือวัดเป็นองศาจากเส้นศูนย์สูตรของโลก
2. แถบถิ่น
3. ความกว้าง, ความอิสระ
4. ความสามารถของฟิล์มถ่ายรูปในการรับแสงมากน้อยได้

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Lคำศัพท์แนะนำหมวด L

กลับขึ้นด้านบน