Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


latinize (แลท-อิไนส) vt.
1. ทำรูป (คำ) ให้เป็นละติน, แปลเป็นภาษาละติน
2. ทำให้มีลักษณะใกล้เคียงไปในทางศาสนาโรมันคาทอลิก

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Lคำศัพท์แนะนำหมวด L

กลับขึ้นด้านบน